• Litijan
  • Renimin
  • Skleran Plus
  • Vitlin
  • Pijanon
  • Lakomis
  • Realsan
  • Hayat NS
  • Vesko

Gozaki natural | potiče iz prirode

Gozaki je firma za proizvodnju i distribuciju prirodnih preparata. Oni su napravljeni od lekovitog i začinskog bilja i od odabranog meda i mineralnih voda. Kombinacija aktivnih principa iz bilja ima višestruko pozitivni efekat na organe i sisteme organizma. Zbirno dejstvo dovodi do sinergizma, tj. veoma jakog efekta na dati problem. Efekti aktivnih materija bilja se veoma razlikuju od efekata koji se postižu hemijskim molekulima. Farmaceutski proizvodi sadrže sintetskim putem dobijene molekule, čije je dejstvo uglavnom simptomatsko, a u manjem procentu uzročno.

Molekuli iz bilja, tj. prirodnog porekla, deluju postepeno dovodeći do ravnoteže biohemijskih procesa u samoj ćeliji, te na taj način dovode do harmonije u organima i sistemima. Na taj način se deluje na uzrok i znake problema. Prirodne molekule nisu strane čovekovom organizmu, ne izazivaju štetne, ni nus pojave niti daju pre-doziranja. Organizam vrši sam doziranje uzimajući onoliko supstance koliko mu je potrebno, a višak eliminiše bez mogućnosti nakupljanja. Efekat tretmana biljem uzima duže vreme od farmaceutskih preparata, ali je rezultat koji se postiže stabilan. Svaki organ ima svoje fiziološko vreme za regeneraciju i postizanje normalnih funkcija, što se predstavlja terapeutskom dozom preparata. Dužina terapije zavisi od stepena oštećenja organa.

Zdravlje zavisi u prvom redu i veoma bitno od zdrave prirode ili konstitucije.Konstitucija je osnovno zdravstveno stanje, a zavisi prvenstveno od nasledne podloge, odmah zatim od načina ishrane i fiziološke upotrebe pojedinih organa kao i od opštih uslova života. Spoljne infekcije mogu da se ugnjezde i razviju samo u organizmu čija je konstitucija po prirodi bolesna i čija je životna snaga oslabljena delovanjem unutrašnjih uzroka. Bolest je izraz borbe između štetnih uticaja i životne snage organizma. Bolest počiva na poremećaju harmonične ravnoteže na izmeni materije. Simptomi bolesti su znaci samoodbrane organizma da ukloni štetne produkte i otrove iz organizma. Uzajamni odnos svih životnih funkcija vrši se: putem krvi, delovanjem žlezda sa unutrašnjim lučenjem i nervnog sistema. Krv donosi hranu svim ćelijama a crpi hranjivi materijal od ishrane i disanja. Sokovi izliveni u krv od žlezda sa unutrašnjim lučenjem ishranjuju živce, nadražuju i oživljavaju sve organe i ćelije, jačaju i podmlađuju životnu snagu celog organizma.

Poštujući ove osnovne životne zakonitosti napravili smo prirodni program firme “Gozaki”. Mehanizam dejstava svih preparata bazira se na eliminaciji otrova iz organizma, na ubrzavanju usporenih metaboličkih procesa, boljoj ishrani ćelija, ponudi mnoštva elemenata koji će omogućiti regeneraciju – obnavljanje oštećenih ćelija – i kao krajnji rezultat uspostaviti zdravlje. Molekuli iz preparata firme “Gozaki” su prirodni i organizam ih usvaja s lakoćom. Praktično doziranje je individualno i to na dnevnom nivou jer organizam svakog trenutka uzima ono i onoliko koliko mu je potrebno. Eventualni višak se eliminiše, bez akumulacije i štetnih pojava.Ovo je pravi, sveobuhvatni ili holistički pristup problemu što je cilj nove, moderne terapije. Čoveku kao sastavnom delu prirode, prirodni molekuli iz proizvoda “Gozaki” prihvatljivi su ne samo u fizičkom smislu več ih on usvaja s lakoćom i u psihičkom smislu reči. Ovo dovodi do povezanosti i međusobnog prožimanja kada energija iz lekovitih i začinskih biljaka, voća i povrća struji kroz organizam dovodeći ga u sklad.

Biljke deluju na više sistema istovremeno. Dejstva su usmerena u opštem terapeutskom pravcu, dopunjuju jedno drugo a često su nespecifična. Zbirna, sinergistična dejstva daju veći i brži efekat od pojedinačnog dejstva svake biljke. Biljni preparati firme “Gozaki” pomažu telu da se samo izleči, deluju blago, podržavaju ili podstiču sisteme ili procese koji su postali deficitarni.

Deficitarnost se ispoljava u smislu usporenih ili istrošenih procesa, pa dejstvo biljnih preparata pomaže da se odstrane procesi koji su postali preovlađujući. Biljke su u stanju da podstaknu životni proces i snagu izvesnog organa tako što će njegovim ćelijama pružiti materijal za njegovu posebnu delatnost. Pošto su pojedini delovi-organi različitog sastava, te i biljke moraju biti različitog sastava.

Biljni preparati firme “Gozaki” usporavaju proces starenja pa su oni biostimulatori, obnavljaju tkivo i organe pa imaju regenerativno svojstvo i vrše revitalizaciju imunog sistema. Osobina ovih preparata je dobra podnošljivost. Oni se mogu uzimati i sa medikamentima.Preparati su higijenski i toksikološki ispravni, pakuju se u sterilnoj staklenoj ambalaži, sa propratnim tekstom sa svim potrebnim informacijama. Efekat terapije obuhvata verovanje lekara u terapeutsku metodu koju propisuje, kao i poverenje pacijenta u svog lekara.

“Radujem se što mogu da učestvujem u promociji zdravlja i što mogu nešto da učinim za svoj narod”.

Dr Gordana Živadinović - Shagra
direktor firme Gozaki